تحلیل ۷ خرداد ۱۳۹۹

۳۰ درصد سهام عدالت چقدر می‌شود

به گزارش سهام عدالت، طبق اظهارات حسین فهیمی، سخنگو ستاد راهبری سهام عدالت حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تا به امروز روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده‌اند.

در این خصوص محمدرضا معتمد، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: سهامداران می‌توانند از شبنه هفته آینده از طریق بورس ۳۰ درصد از سهام خود را بفروشند.

همچنین این سهامداران می‌توانند با مراجعه به شعب بانکی که شماره شبا خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند، نسبت به تکمیل فرم فروش ۳۰ درصد از سهام خود اقدام کنند.

همچنین ارزش روز هر سهام یک ‌میلیون ‌تومانی سهام عدالت ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان است.

بنابراین کسانی که سهام یک میلیون تومانی دارند و الان به ۱۶ میلیون تومان رسیده است، می‌توانند چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معادل ۳۰ درصد سهام خود را از طریق بانک یا بورس بفروشند.

سهام ۵۳۰ هزار تومانی هم به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که دارندگان این سهام نیز می‌توانند حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سهامشان را بفروشند.

به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، باقی مقدار دارایی سهام عدالت ظرف مدت یک سال آینده آزادسازی و قابل معامله خواهد شد.