اخبار ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

مشاهده ارزش روزانه و فروش سهام عدالت

 مشاهده ارزش روزانه و فروش سهام عدالت

به گزارش «تابناک»، مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری مهرآفرین گفت: پس از فرمان مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت و با توجه به مصوبات شواری عالی بورس، مبنی بر اینکه شرکت های کارگزاری مکلف هستند خدمات فروش سهام عدالت را به تمامی سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند،ارائه بدهند  کارگزاری مهرآفرین اقدام به تولید سامانه سهام عدالت الکترونیکی نموده است. تمامی مشمولین سهام عدالت که آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده اند، بدون نیاز به داشتن کد بورسی، بدون نیاز به مراجعه به بانک ها یا دفاتر پیشخوان، به راحتی می توانند از طریق سامانه سهام عدالت مهرآفرین، فهرست تمام شرکت هایی که پس از انتخاب آزادسازی مستقیم، رأسا سهامدار شده اند را مشاهده کنند.

مشاهده ارزش روزانه و فروش سهام عدالت

کارگزاری مهرآفرین با همکاری شرکت فناوری اطلاعات اکسون و با به کارگیری نیروهای متخصص صنعت فناوری اطلاعات سعی نموده است در سامانه سهام عدالت مهرآفرین به آدرس  https://mehrbroker.com/sahamedalat امکان مشاهده تمام سبد دارایی، مشاهده آخرین قیمت به ازای هر یک از سهام، امکان فروش سهام با انتخاب و مقدار دلخواه خود سهامدار را برای تمامی مشمولین سهام عدالت فراهم کند. مشمولین سهام عدالت در این سامانه قادر خواهند بود از تغییرات روزانه ارزش سهام خود مطلع شوند. مخاطبانی که ممکن است دانش و تخصص کافی برای انتخاب سهام به منظور فروش نداشته باشند، در سامانه سهام عدالت مهرآفرین مورد توجه قرار گرفته اند و در اولین گام، گزینه (فروش آسان) را در اختیار سهامداران قرار داده است.

مشاهده ارزش روزانه و فروش سهام عدالت

مدیر روابط عمومی کارگزاری مهرآفرین با اشاره به برنامه های ویژه برای سهامداران عدالت اظهار کرد: آنچه که مدنظر کارگزاری مهرآفرین است، ارائه خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری و ساده ترین شکل ممکن به تمامی مشمولین سهام عدالت است. به همین منظور، چنانچه سهامداران، سامانه سهام عدالت مهرآفرین را برای مدیریت امور سهام عدالت خود انتخاب نمایند، به زودی از خدمات ویژه ای برخوردار خواهند شد و در نتیجه آن، افزایش سود و بهره وری از سهام عدالت را شاهد خواهند بود.

 

منبع: تابناک